Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Onze leerlingen groeien op in een samenleving waar ICT zowel in het dagelijkse leven als in het professionele leven alom aanwezig is. De school heeft een belangrijke opdracht om hen te leren de ICT-mogelijkheden vaardig en wijs te gebruiken. ICT biedt voor de leraren nieuwe mogelijkheden om de lessen te verrijken en om beter in te spelen op de noden van elke leerling.

Leraren willen in de les daarom veel vaker over computers kunnen beschikken. Om thuis te studeren en om schooltaken te maken, rekenen we er op dat de leerlingen over een goed werkend toestel beschikken, liefst met dezelfde programma’s als op school.

Als een leerling met een ontwikkelings- of leerproblematiek over een computer beschikt dan bestaan er extra mogelijkheden om zorg en ondersteuning te voorzien. Alle leerlingen moeten met gelijke middelen het secundair onderwijs kunnen doorlopen en dat betekent dus ook dat iedereen zowel thuis als op school steeds over degelijk computermateriaal beschikt.

Sinds september 2018 werken de leerlingen van Handel en Boekhouden-Informatica met laptops, sinds 2020-2021 werken de leerlingen in de eerste graad op een iPad en sinds 2022-2023 beschikken alle leerlingen op Pius X over een tablet of een laptop van de school.

Onze voorkeur gaat sterk uit naar tablets. Een tablet is een licht en compact toestel dat erg mobiel is waardoor het in en buiten de klas kan worden gebruikt. Door zijn afmetingen is het toestel gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in.

De tablets hebben een goede camera en een aanraakscherm waardoor ze een stuk veelzijdiger zijn dan een klassieke laptop. We kunnen ze makkelijker inschakelen in de lessen, ook in vakken zoals lichamelijke opvoeding en de artistieke vakken.

In de eerste graad werken alle leerlingen en de leraren met een iPad. In de tweede en in de derde graad krijgen de leerlingen een Microsoft Surface Go 3 in bruikleen behalve in de grafische richtingen, waar men met een HP X360 aan de slag gaat, een krachtige laptop mèt tabletfuncties.

Details over deze toestellen vind je verderop in deze Q&A.

Apple heeft zich toegelegd om tablets handig te kunnen gebruiken in het onderwijs. Het ontwikkelde specifieke software om een groot aantal iPads vlot te beheren en te onderhouden.

Ook de leerkracht beschikt over mogelijkheden om de controle over het lesgebeuren te behouden wanneer de leerlingen in de les met de iPad aan de slag zijn.

We hebben ook de ervaring dat de tablets van Apple betrouwbaar en relatief robuust zijn. Door de lagere kostprijs van een iPad kunnen we het toestel ter beschikking stellen zonder hoge kosten te moeten aanrekenen.

Vanaf het derde leerjaar moeten de leerlingen in veel studierichtingen met specifieke programma’s leren werken die niet op een iPad kunnen geïnstalleerd worden. In de kunstrichtingen zijn dat onder andere Photoshop, Illustrator, Indesign en Vectorworks. In de economische richtingen gaat het om specifieke boekhoudsoftware en de uitgebreide programma’s van Office. In de wetenschappelijk richtingen gebruikt men elektronische meetinstrumenten die gekoppeld zijn aan specifieke programma’s...

We hebben daarom de keuze gemaakt om vanaf het derde jaar enkel computers met het Windows besturingssysteem te gebruiken.

Het is meegenomen dat onze leerlingen zowel met het iOS-besturingssysteem als met Windows leren omgaan. Het is immers onze taak dat we hen zelfredzaamheid bijbrengen om met verschillende types besturingssystemen en softwarepakketten aan de slag te gaan.

Voor de leerlingen van de volgende studierichtingen in de tweede en de derde graad voorzien we een laptop HP X360 in plaats van een MS Surface tablet:

3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar 7de jaar
Architecturale en Beeldende Vorming Architecturale en Beeldende Vorming Architecturale Vorming Architecturale Vorming Publiciteit & Illustratie
Design en Expo Design en Expo Beeldende Vorming Beeldende Vorming  
Grafische Technieken Grafische Technieken Design en Expo Publiciteitsgrafiek  
    Grafische Technieken    

Neen. Je gebruikt op school de tablet of laptop die je van de school in bruikleen hebt gekregen. Enkel op dit toestel heb je toegang tot de software van de school met de juiste versies. Als je een eigen toestel zou gebruiken, dan zal dat regelmatig praktische problemen veroorzaken, terwijl het net belangrijk is dat de les voor jou en voor de hele klas vlot kan verlopen.

De iPads van de eerste graad staan tijdens de schooluren volledig onder beheer van de school en de leraar waardoor ze in de les correct functioneren. Dat kan niet met een persoonlijke iPad. Als je eigen iPad stuk gaat, dan kunnen wij niet zorgen voor een vervangtoestel.

De computers in de 2de en de 3de graad beschikken over een degelijke camera, een touchscreen en je kan er met de meegeleverde pen op schrijven. Dit zijn mogelijkheden die je voor sommige lessen en opdrachten nodig hebt en waar je wellicht niet over beschikt als je je eigen laptop gebruikt. De leraren en de ICT-coördinatoren kennen het schooltoestel ook beter, zodat ze je vlotter kunnen helpen wanneer er iets misgaat. Als de schoollaptop niet meer werkt, dan krijg je heel snel een vervangtoestel. 

iPad (1ste graad)
 
Twee varianten zijn in omloop. De meeste toestellen zijn van de 8ste generatie, een beperkt aantal iPads zijn van de 9de generatie en daardoor iets krachtiger. Er zijn ook twee types beschermhoes met toetsenbord.
beeldscherm: 10,2”
processor: A12 of A13
SSD: 32 GB of 64 GB
gewicht: 490 g
camera: 8MP
aansluitingen: lightning en mini-jack
besturingssysteem: iOS15.4
hoes met ingebouwd toetsenbord: ZAGG Pro of Logitech Rugged Combo 3
MS Surface Go 3 (2de en 3de graad, behalve de grafische richtingen)
 
beeldscherm: 10,5”
processor: Intel i3
werkgeheugen: 8 GB
SSD: 128 GB
gewicht: 544 g
aansluitingen: USB-C, mini-jack
camera: 5MP
besturingssysteem: Windows 11
hoes: Targus
toetsenbord: MS Go Signature Type cover
pen: Microsoft Classroom Pen 2 Stylous
HP Probook 435 X360 G8 (grafische richtingen van 2de en 3de graad)
 
beeldscherm: 13,3”
processor: AMD Ryzen3 5400u
werkgeheugen: 16 GB
SSD: 256 GB
gewicht: 1450 g
aansluitingen: 2x USB 3.1, USB-C, HDMI, mini-jack
camera: 5MP
besturingssysteem: Windows 10
hoes: Case Logic Thule 13”
pen: HP Pro Pen

We zetten de tablet of laptop in wanneer die voor een meerwaarde zorgt. In sommige lessen zal het toestel zeer veel gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien bijna niet. Het is immers goed dat leerlingen tijdens hun schooldag met verschillende werkvormen omgaan.

Niet noodzakelijk. De computer is, naast werkboeken, handboeken, notities… slechts één van de leermiddelen die in onze school gebruikt worden. We streven er wel naar om het aantal kopieën te beperken. In een aantal vakken zijn de leraren reeds overgestapt naar een digitale cursus.

In de 2de en de 3de graad wordt het rekentoestel TI84-Plus (€ 115) vervangen door de veel goedkopere TI30X Pro (€ 30).

Als je de iPad enkel voor school gebruikt, dan volstaat 32 GB. Je zal leren om documenten, foto’s en andere bestanden in de ‘cloud’ te bewaren.

Om dezelfde reden is in de tweede en in de derde graad een SSD van 128 GB voldoende.

Voor de laptops voor de grafische richtingen hebben we de opslagcapaciteit uitgebreid tot 256 GB omdat die leerlingen een zwaar softwarepakket moeten installeren dat een grotere opslagruimte vraagt.

Bij ontvangst van het toestel wordt een waarborg van € 150 gevraagd. Als je nadien het toestel en de accesssoires in goede staat terugbezorgt, dan krijg je dit bedrag uiteraard volledig terugbetaald.

Voor het gebruik van de iPad en de hoes met toetsenbord in de eerste graad en voor de MS Surface Go 3 inclusief de hoes, het toetsenbord en de digitale pen wordt een gebruikskost van € 40 per schooljaar (€ 4 per maand) aangerekend via de trimestriële schoolrekening.

De HP X360 met hoes en digitale pen voor de grafische richtingen is een veel duurder toestel. Daarom rekenen we voor het gebruik een bedrag van € 110 per schooljaar aan (€ 11 per maand). Daar staat tegenover dat voor dit toestel de herstellingskosten bij eventuele schade een stuk lager zijn.

Bij de drie toestellen zijn ook inbegrepen: een uitgebreid softwarepakket w.o. een Microsoft O365 licentie, een verzekering alle risico’s, onmiddellijk een vervangtoestel bij schade of verlies.

Bij schade of verlies van het materiaal zijn er wel bijkomende kosten. Meer informatie daarover vind je verderop in deze Q&A.

We verwachten de leerlingen en een ouder** op de volgende dagen om hun computermateriaal op te halen:

dinsdag 30 augustus 2023: eerste graad (iPad)
woensdag 31 augustus 2023: tweede en derde graad (Surface of laptop)
telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Om het materiaal mee te nemen, dient men de waarborg van € 150 te betalen en de bruikleenovereenkomst te ondertekenen. We rekenen erop dat iedereen tijdens deze dagen het toestel komt ophalen. Indien dit echt niet mogelijk is, dan kan men vanaf 1 september op de financiële dienst terecht tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur.

**Meerderjarige leerlingen kunnen ook zonder ouder het materiaal ophalen

Neen. Leerlingen van het eerste jaar mogen de iPad tijdens de zomervakantie bijhouden op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven voor het tweede leerjaar. Op het einde van het tweede leerjaar leveren zij de iPad wel in. Bij de start in het derde jaar zullen zij een andere computer krijgen naargelang de studierichting waarvoor zij ingeschreven zijn.

Leerlingen van de tweede en de derde graad mogen de Surface tablet of de HP laptop tijdens de zomermaanden bijhouden als zij op het einde van het schooljaar opnieuw hebben ingeschreven in Pius X voor een studierichting waar zij met hetzelfde toestel blijven werken.

De school installeert op de iPads van de eerste graad een hele reeks apps die nodig zijn voor de lessen.

Op de Surface tablet en op de HP laptop wordt een aantal apps automatisch geïnstalleerd. Een van die apps is Bedrijfsportal. Via deze app stelt de school software ter beschikking die je als gebruiker zelf kan installeren.

Op de iPad kan je geen eigen apps installeren. Je logt in met een school-account en via dat school-account kan je de apps installeren die wij als school aanbieden. 

Op de Surface tablet en op de HP laptop is de leerling ‘administrator’. Je kan daardoor zelf vrij software installeren. Hou er rekening mee dat de capaciteit van de SSD beperkt is. Het installeren van persoonlijke software is slechts toegelaten voor zover dit de goede werking van het toestel voor schoolgebruik niet verhindert.

De school voorziet een stevige beschermhoes. Het is bijzonder belangrijk dat die steeds wordt gebruikt. Dat is bij schade aan de tablet/laptop ook een voorwaarde opdat de verzekering tussenbeide komt in de herstellingskosten.

Neen. Leerlingen hebben hun tablet/laptop elke dag bij op school en nemen hem ‘s avonds mee terug naar huis. We voorzien op school geen plaatsen waar de computer op een veilige manier kan bewaard worden tot de volgende dag.

Indien de leerlingen het aansluitende uur les hebben in hetzelfde lokaal, kunnen zij hun toestel achterlaten in dat klaslokaal. Gaat het lesuur na de speeltijd/middagpauze door in een ander klaslokaal, dan kan de leerling zijn/haar toestel bij zich dragen.

In de campus Olympiadelaan zijn op de drie speelplaatsen boekentassenrekken geplaatst die zijn voorzien van camerabewaking. De camerabeelden worden enkel gebruikt in het geval er wordt gemeld dat op die plek materiaal is verdwenen.

Je meldt het schadegeval onmiddellijk aan de ICT-balie in het open leercentrum. Daar wordt het toestel nagekeken. Indien het toestel naar de leverancier moet om hersteld te worden, krijg je meteen een vervangtoestel dat het beschadigde toestel definitief vervangt. Je ouders worden hierover geïnformeerd, ook over de tegemoetkoming in de herstellingskosten.

Ga met materiaal van de school nooit zelf naar een computerhersteller.

Bij verlies, diefstal of defect, krijg je meteen een nieuw toestel dat definitief het vorige toestel vervangt. De bruikleenovereenkomst wordt op dat moment aangepast via een addendum waarop wordt vermeld welk materiaal er werd omgewisseld.

De tablet/laptop is verzekerd bij accidentele schade en bij diefstal met inbraak of geweldpleging. De accessoires niet. Bij accidentele schade en bij diefstal met inbraak of geweldpleging gelden volgende vrijstellingen:
iPad: € 75
MS Surface Go 3: € 125
HP Probook X360 435: € 39

Dit is dus het bedrag dat we zullen aanrekenen wanneer we de tablet/laptop moeten laten herstellen door de leverancier. De overige kosten voor de herstelling of de vervanging zijn gedekt door de verzekering.

De vrijstelling is voor de iPad en voor de Surface een stuk hoger omdat bij schade het toestel niet wordt hersteld, maar wordt omgewisseld voor een ander toestel.

Bij diefstal met inbraak of met geweldpleging geldt dezelfde vrijstelling. Dit moet wel worden aangetoond aan de hand van een proces verbaal van de politie.

Neen! Enkel indien het gaat om diefstal met inbraak of met geweldpleging waarbij er een proces verbaal kan worden voorgelegd, komt de verzekering tussenbeide. De vrijstelling is dan dezelfde als bij een geval van schade. In alle andere gevallen moet de volledige kost van het materiaal en/of de accessoires vergoed worden.

De vervangingswaarde is:

iPad: € 362
USB-adapter: € 25
lightning-USB-oplaadkabel: € 25
hoes met toetsenbord ZAGG Pro: € 75
hoes met toetsenbord Logitech Rugged Combo 3: € 95

MS Surface Go 3: € 530
oplader Surface: € 40
hoes Targus: € 50
toetsenbord TypeCover: € 65
MS Classroom Pencil: € 20

HP ProBook X360 435 G8: € 880
oplader HP: € 40
hoes Case Logic: € 25
HP Pro Pen: € 50

De kostprijs bij verlies loopt snel heel erg op. Het is dus heel belangrijk dat je er goed voor zorgt dat je het materiaal steeds goed bij je houdt, zeker wanneer je onderweg bent tussen thuis en de school.

We zijn ons ervan bewust dat overdadig schermgebruik een reëel risico vormt bij de jongeren, zowel voor hun fysieke als hun geestelijke gezondheid. We voeren daarom een gedragscode in waarmee we willen bijdragen aan een evenwichtig gebruik van digitale media.

In sommige richtingen van de tweede en de derde graad wordt er heel wat uren met de computer gewerkt. Die lessen laten we doorgaan in een aangepast lokaal waar alle leerlngen over een tweede beeldscherm, toetsenbord en muis beschikken om ergonomisch verantwoord te kunnen werken.

De gedragcode voor het computergebruik kan je binnenkort hier downloaden.

Ja dat kan. Het besturingssysteem van de iPad voorziet bij de instellingen de mogelijkheid om de schermtijd te controleren. Zo kan u zien hoeveel tijd uw kind gemiddeld achter het scherm zit en welke apps gebruikt worden.

Verder kan u als ouder indien nodig beperkingen instellen voor schermtijd, gebruik van materiaal, privacy, ... en die beveiligen met een eigen code die uw kind niet kent. Zo kan u bijvoorbeeld voorkomen dat uw kind na een bepaald uur nog z'n iPad gebruikt (bv. 's avonds na bedtijd).

Een andere mogelijkheid is om de Jamf Parent App te installeren. Via deze app kan u ook de nodige beperkingen opleggen zodat bv. tijdens een bepaalde periode (denk aan huiswerk) enkel met specifieke apps kan gewerkt worden. 

Uiteraard wordt de privacy van de leerling gerespecteerd. Het beheer van de iPads beperkt zich in eerste instantie tot het van op afstand kunnen (de)installeren van software die de school aanbiedt aan de leerlingen. Bij de Windowslaptops en -tablets beheert de leerling zelf het toestel.
Daarnaast kunnen wij het gebruik van het wifinetwerk op school monitoren en in geval van misbruik herleiden tot de gebruiker van de tablet/laptop.

Stuur jouw vraag door naar digisprong@piustien.net. We trachten deze zo snel mogelijk te beantwoorden.